Liečivé vibrácie kryštálových mís

Pri  naladení sa na vibrácie kryštálových mís sa dostávame do meditačného stavu a tu nastáva samoliečiaci proces, pri čom sa mení bunková štruktúra aj DNA a kódy na harmonické.

Keďže naše telo je dokonalé a skladá sa z tekutín tela ako napr. krvný, lymfatický, bunkový, tkanivový, nervový, tukový a miazgový systém atď. a fungujú na vibráciách nášho mozgu. A okrem toho naše telo obsahuje malé kryštalické čiastočky, ktoré reagujú na tieto vibrácie a teda samoliečiaci proces prebieha s ľahkosťou. Telo sa uzdravuje na všetkých úrovniach nášho bytia, na fyzických, duševných a duchovných a vytvárajú pokoj, lásku, čistotu, uzdravovanie a spája nás so svojou vnútornou múdrosťou. Okrem  toho kryštálové misy prečisťujú priestory a harmonizujú.

Tak sa ponorme do samoliečiacich vibrácií a uzdravujme sa...